Gemeente West Betuwe

Realisatie woningbouwprojecten

Aanleiding

Gelegen in de Betuwe aan de A2 tussen Den Bosch en Utrecht is het ideaal wonen. In de gemeente West-Betuwe zijn dan ook meerdere woningbouwprojecten in verschillende fases van ontwikkeling. Om deze projecten goed te begeleiden en onderling af te stemmen ben ik in 2019 gestart als projectleider.

Belang

De verschillende woningbouwontwikkelingen in Haaften, Waardenburg, Ophemert en Tuil sluiten aan bij het bestaande dorp. Kleine gemeenschappen met een sterk saamhorigheidsgevoel. De kleinschalige projecten zijn een aanvulling voor het dorp en zorgen voor een natuurlijke groei en doorstroming. Er wordt gezocht naar een aanvullend woningbouwprogramma en een passende maat zodat er voor iedere inwoner wat wils is.

Centrale vraag

Hoe zorg je met verschillende ontwikkelingen voor een divers aanbod aan woningen en een stedenbouwkundige opzet die aansluit bij het bestaande dorp.

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De ontwikkelingen waren in verschillende fases van ontwikkeling. Het is belangrijk te kijken naar de fasering en onderlinge samenhang. En hier kritisch in te zijn. Hoe zorg je voor voldoende diversiteit en bouw je op die plekken die ook geschikt zijn. Hierbij ging ik de verantwoordelijkheid en keuzes maken niet uit de weg. Dit kwam de voortgang en onderlinge samenhang ten goede. Door het overzicht te bewaren en gericht te kijken naar de verschillende plannen maakte ik afspraken met de afzonderlijke initiatiefnemers.

Wat vond de opdrachtgever?

Er was langere tijd geen centrale aansturing op de verschillende projecten. Ik heb overzicht aangebracht en keuzemomenten ingebouwd. Dit zorgde voor rust en weloverwogen beslissingen. Kaarten kwamen op tafel en bestuurders wisten waar ze voor stonden. Door helder te communiceren naar initiatiefnemers werd hen ook duidelijker wat de mogelijkheden waren en wat er van ze verwacht kon worden.