Gemeente Geertruidenberg

Verbeteren projectmatig werken

Aanleiding

De gemeente Geertruidenberg wil dat de organisatie projectmatig werkt, zodat er grip en controle op de projecten is en het bestuur adequaat kan worden geïnformeerd. Aanleiding is een raadenquête uit 2012 over de projecten “Dongeburgh” en “Bouwen binnen Strakke Contouren”.

Belang

Voor de gemeente Geertruidenberg is controle en grip op de projecten van belang. Dit is nodig om het bestuur goed te kunnen informeren over de voortgang en inhoud van de projecten. Daarnaast komt het de effectiviteit en gewenste resultaat van de projecten voor de gemeente en de inwoners ten goede.

Centrale vraag

Hoe verbeteren we het projectmatig werken binnen de gemeente voor een verbeterde controle en grip op de projecten?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Bij het verbeteren van projectmatig werken wordt al snel gedacht aan een inhoudelijk cursus of opfrissing van de theorie. Dit heeft echter vaak niet het resultaat dat uiteindelijke ook daadwerkelijk projectmatig wordt gewerkt. Wij geven geen theoretische verhandeling, maar zetten in op ‘werkenderwijs leren’. Dit doen we door de dagelijkse (project)werkzaamheden te gebruiken als ‘leerstof’. Wij begeleiden en coachen de medewerkers hierin actief. Het effect hiervan is dat hiermee het projectmatig werken wordt geborgd in de organisatie en niet verdwijnt zodra wij uit beeld zijn.

Wat vond de opdrachtgever?

De gemeente waardeerde onze kritische blik en focus op het eindresultaat. Dit is onder andere gebleken uit het offertetraject. Op basis van de gesprekken met ons was de oorspronkelijke uitvraag veranderd omdat bleek dat het gevraagde niet aansloot bij de wens.