Gemeente Meierijstad

Realisatie kleinschalige initiatieven

Aanleiding

Bij de gemeente Meierijstad zijn een groot aantal principeverzoeken en postzegelplannen binnengekomen. Sjoerd en Jurjen ondersteunen het Werkatelier Gebiedsontwikkeling en Planologie hiermee. In februari 2020 zijn wij met onze werkzaamheden begonnen.

Belang

Onze inzet richt zich op de initiatiefnemers. Wij zetten, samen met de collega’s van Meierijstad, onze schouders eronder om hun plannen zo goed mogelijk te beoordelen. Het is hierbij van belang dat het initiatief aansluit op de omgeving en deze betrokken worden. Vervolgens brengen we ze in procedure. Wij pakken de diverse initiatieven direct en voortvarend op zodat initiatiefnemers duidelijkheid krijgen en verder kunnen met hun plannen. Dit verbetert ook de dienstverlening voor (toekomstige) initiatiefnemers in de gemeente.

Centrale vraag

Hoe kunnen de inkomende initiatieven en postzegelplannen zo snel en goed mogelijk beoordeeld worden en ter besluitvorming voorgelegd worden?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Het communiceren van een planning met de initiatiefnemers en Meierijstad collega’s helpt om duidelijkheid te scheppen. Door deze afspraken na te komen kweken we wederzijds vertrouwen. Daarbij denken we creatief mee in mogelijkheden .Hiermee bouwen we een goede relatie op met de initiatiefnemers.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever ziet de stapel initiatieven slinken. Daarnaast liggen sommige projecten gevoelig. De gemeente waardeert het dat we betrokkenen meenemen in onze aanpak.