ABG-gemeenten

Versterking van team Duurzaamheid

Aanleiding

Vanuit het Klimaatakkoord, de RES en de REKS komen er een flink aantal taken naar de drie gemeenten van de ABG-organisatie. Zo helpen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen inwoners met het nemen van energiebesparende maatregelen met behulp van de RRE subsidie, is er een klimaatsubsidie, en moeten de gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte opleveren waarin ze een eerste beeld schetsen van het tijdpad naar een aardgasvrije gemeente. Kortom, duurzaamheid wordt steeds belangrijker in gemeentelijke organisatie. De komende jaren zullen daar steeds meer taken bijkomen. Wieteke, Roëlle en Maaike versterken het komende jaar het team Duurzaamheid van de ABG-organisatie. Samen met de organisatie bekijken zij wat de beste manier is om duurzaamheid te positioneren en in te bedden zodat het een breed gedragen thema in de organisatie kan worden.

Belang

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de drie gemeenten. Het moet helder zijn welke rol de gemeenten spelen op weg naar een meer duurzame samenleving. Het is voor de gemeenten belangrijk dat wordt gekeken wat er wordt verwacht van de drie gemeenten, welke taken onder duurzaamheid vallen en hoe deze taken binnen de ABG-organisatie verdeeld kunnen worden. We kijken hierbij integraal. Duurzaamheid raakt veel andere thema’s in de organisatie en het is dan ook belangrijk dat we de samenwerking met collega’s hierin opzoeken.

Centrale vraag

Hoe wordt duurzaamheid een gedragen thema binnen de ABG-organisatie?

Hoe maakte mijn/onze aanpak verschil?

Om goed vooruit te kunnen, is het belangrijk om soms even stil te staan en te reflecteren. Als team Duurzaamheid zijn we bezig met veel uiteenlopende projecten en vraagstukken van energie tot circulaire economie. Het is niet alleen belangrijk om te inventariseren wat deze taken zijn, maar ook om te kijken waar we deze taken het beste kunnen beleggen. We zijn als team dan ook echt even stil gaan staan en hebben een time-out genomen. Tijdens deze time-out hebben we geanalyseerd welke taken bijdragen aan welke doelen. Hoe we deze verdelen in het team, en hoe we in de toekomst het beste kunnen gaan samenwerken met collega’s en externen om onze doelen te bereiken. Daarnaast werken we ook al hard aan de Transitievisie Warmte, waar het plan van aanpak is opgesteld. De visie moet eind 2021 af zijn. Samen met collega’s, inwoners en externen gaan we deze komend jaar verder vormgeven.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever staat achter onze aanpak. Met elkaar zijn we de time-out ingegaan en hebben we gebrainstormd over hoe we duurzaamheid in de organisatie kunnen borgen. Begin dit jaar gaan we hier verdere uitwerking aan geven, zodat we een duurzame en structurele oplossing kunnen bieden voor alle taken die we in de ABG-organisatie rondom duurzaamheid gaan krijgen.