Provincie Flevoland

Trekker bouwstenen zon in de Flevolandse RES

Aanleiding

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in totaal 35 TWh aan duurzame energie moet worden opgewekt door middel van zonnevelden en windparken op land. Daarbij is de afspraak gemaakt dat Nederland wordt verdeeld in 30 energieregio’s, die elk een eigen Regionale Energiestrategie maken. In die regio’s werken overheden samen met maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de samenleving. De Flevolandse RES bestaat uit een bod voor windenergie en een bod voor zonne-energie. Dat bod voor zonne-energie komt voort uit de drie werkgroepen (bouwstenen) zon op land, zon op dak en zon op water. Namens de provincie was ik trekker van deze drie bouwstenen.

Belang

De afspraken uit het Klimaatakkoord vragen om regionaal maatwerk en er is samenwerking nodig om de klimaatdoelen te halen. In de RES wordt op de schaal van de regio gekeken naar hoeveel, waar en hoe duurzame energie kan worden opgewekt. In de Flevolandse RES gebeurt dit in verschillende bouwstenen. Omdat er in die bouwstenen verschillende partners met verschillende belangen zijn vertegenwoordigd, heeft elke bouwsteen een trekker nodig. Die trekker zorgt ervoor dat de uiteindelijke inbreng van die bouwsteen echt een gezamenlijke en gedragen inbreng is. Dat is belangrijk want uiteindelijk dient elke gemeente en de provincie dezelfde versie van de RES met daarin de gezamenlijke ambities vast te stellen.

Centrale vraag

Hoeveel zonne-energie kunnen we in Flevoland tot 2030 opwekken, hoe organiseren we dat en hoe brengen we de verschillende ambities daaromheen bij elkaar in één Regionale Energiestrategie?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Als trekker van de bouwstenen zorgde ik ervoor dat we gezamenlijk op zoek gingen naar de gulden middenweg. De ambities van verschillende partijen maar ook de belangen kwamen vaak niet overeen. Ook het samenwerken met zoveel verschillende partijen (van VNO-NCW tot aan de Vissersbond) was voor velen nog nieuw. Als relatieve nieuwkomer kon ik met een objectieve blik de gezamenlijke doelen en ambities aanscherpen en concreet maken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een bod vanuit de bouwstenen zon dat misschien niet ieders eerste intentie was, maar waar wel iedereen zich in kon vinden.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever waardeert dat ik me met veel enthousiasme hiervoor heb ingezet. Mijn kwaliteiten kwamen hier goed tot hun recht en ik was op deze manier een goede aanvulling op het team.