Gemeente Veenendaal

Bijzondere laadvormen

Aanleiding

Het aantal elektrische auto’s neemt de afgelopen jaren sterk toe en naar verwachting blijft deze groei doorzetten. Vanaf 2030 worden er namelijk geen nieuwe auto’s meer verkocht die nog op fossiele brandstoffen rijden. Om deze groei te faciliteren, is het belangrijk dat ook in de laadbehoefte wordt voorzien en die taak ligt bij de gemeente. Het plaatsen van reguliere laadpunten op straat heeft de gemeente Veenendaal geregeld via deelname aan een regionale concessie. Op deze manier groeit het aantal openbare laadpunten in Veenendaal van 150 in de huidige situatie naar ruim 1500 in 2030.

Naast regulier laden is er ook behoefte aan andere vormen van laden, zoals snelladen of laadpleinen in combinatie met een solarcarport en energie-opslag. Over deze nieuwe vormen van laden zijn in de regionale concessie geen afspraken gemaakt, maar de wens om ook deze laadoplossingen te realiseren is er wel. Concreet is er op vier locaties een aanleiding om een project op te starten, deze variëren van onderhoud of renovatie aan de openbare ruimte tot een idee van een inwoner of ondernemer.

Belang

De gemeente heeft er belang bij dat inwoners en bezoekers overstappen van fossiel naar elektrisch en dus schoon vervoer. Daarvoor is een goede laadvoorziening belangrijk, want autorijders stappen pas over naar een elektrische auto als er voldoende laadpunten van de juiste soort op de juiste plaats zijn. Tegelijkertijd zijn de meer innovatieve laadvormen nu wel marktrijp, maar nog niet rendabel omdat er nog niet voldoende mensen elektrisch rijden. De juiste laadvoorziening verzorgen helemaal aan de markt overlaten, dat kan dus nog niet, ook omdat het opladen gebeurt in de openbare ruimte.

Tegelijkertijd speelt mee dat in Veenendaal de ruimte schaars is en het ambitieniveau voor de energietransitie hoog. Er zijn niet of nauwelijks plekken waar je een zonneweide kunt realiseren, maar meer zonnepanelen zijn zeker nodig. De gemeente kijkt nu dus naar mogelijkheden om het opwekken van energie te combineren met bestaande functies. Dat kan bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te overkappen en op die daken zonnepanelen te plaatsen.

Daarbij komen nog eens de problemen op het elektriciteitsnetwerken, zowel zonnepanelen als laadpalen hebben een sterke impact op het toch al oververhitte laag- en middenspanningsnet in Veenendaal. Slim combineren is dus nodig!

Centrale vraag

Kunnen we met slimme laadoplossingen (laadpunten in combinatie met solarcarports en/of energie-opslag) meer duurzame energie opwekken en EV-rijders ontzorgen zonder dat we het elektriciteitsnetwerk verder belasten?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Ik zoek intensief de samenwerking op met andere gemeenten, netbeheerders en kennisinstellingen. Daardoor kunnen we alle aandachtspunten uit eerdere pilots meenemen in onze aanpak. Daarnaast bieden we marktpartijen de ruimte om in Veenendaal te experimenteren en te ondernemen, waar ze die ruimte op andere plekken misschien niet hebben. Zo zijn zij eerder geneigd om in deze innovatieve projecten wat meer risico voor lief te nemen. Daarbij denken we wel strategisch na over de juiste kaders. De ervaring die ik, specifiek ook in deze regio, heb opgedaan sinds ik begin 2015 bij het onderwerp betrokken raakte, helpt me hierbij.