17 april 2019

Visie landelijk gebied IJsselstein in laatste fase

Sinds 2016 is BEECKK betrokken bij de visievorming van de gemeente IJsselstein voor haar buitengebied. Een bijzonder traject, niet alleen omdat het door de gemeentelijke ontvlechting een tijdje stil is komen te liggen, maar meer vanwege de participatie in het voortraject in plaats van achteraf. De visie landelijk gebied is namelijk in de organisatie aangewezen als pilotproject voor de Omgevingsvisie. Dat betekent voornamelijk dat we de visie niet alleen voor, maar vooral ook mét de bewoners en ondernemers in het landelijk gebied en andere belanghebbenden hebben opgesteld.

Dat deden we door meerdere bijeenkomsten te organiseren, waarbij de aanwezigen met elkaar spraken over hun visie op het landelijk gebied. De uitkomsten van deze debatten zijn verwerkt tot een conceptvisie. Afgelopen dinsdag organiseerden we een laatste bijeenkomst, waarbij deze conceptvisie aan geïnteresseerden is gepresenteerd. Met een formulier kan er nog op het concept gereageerd worden, deze reacties nemen we mee richting de besluitvorming. Als alles volgens planning verloopt, neemt de gemeenteraad van IJsselstein nog voor de zomer een besluit over de visie. Dan hebben we het resultaat bereikt, dat we met de start voor ogen hadden. De gemeente en Omgevingsdienst kunnen initiatieven uit het landelijk gebied weer toetsen en inwoners en ondernemers krijgen duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plannen!