Gemeente Westland

Verkoop en herontwikkeling voormalig gemeentekantoor Wateringen

Aanleiding

Medio 2017 zijn de twee nieuwe gemeentekantoren van de gemeente Westland in Naaldwijk in gebruik genomen. Voor de oude kantoren moest een nieuwe bestemming worden gezocht. Het voormalig kantoor in Wateringen stamt uit 1992 en is geschikt voor hergebruik.

Belang

De gemeente wil het gemeentelijk vastgoed dat ze zelf niet meer gebruik afstoten.  Voor het gemeentelijk vastgoed in Wateringen wil de gemeente graag de voormalige maatschappelijke functie van het pand behouden. Hiermee kan het pand een buurtfunctie vervullen.

Centrale vraag

Onder welke voorwaarden willen we het voormalig gemeentekantoor Wateringen verkopen en een nieuwe bestemming geven?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In een vroeg stadium zijn alle benodigde disciplines betrokken bij de uitvraag. Hierdoor is voorkomen dat er na de verkoopprocedure onduidelijkheid kon ontstaan over de kaders waarbinnen de herontwikkeling van het gebouw plaats kan vinden. Het proces is voor de gemeente en de koper van begin af aan duidelijk geweest. Zo was er voor de koper een helder startpunt en voorwaarde dat het pand een deels maatschappelijke functie krijgt.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om een extra voorwaarde te stellen voor de gewenste invulling van het maatschappelijk deel van het pand. Mede dankzij de goede verhoudingen en duidelijke communicatie kon de koper hierin mee. Dit heeft wat extra tijd gekost. Dit heeft echter de kwaliteit verhoogt. De opdrachtgever was erg blij dat ze de tijd en mogelijkheid had een volledige afweging te maken.