2 mei 2016

Aanpak knelpunten veehouderij in Bladel

In het kader van de provinciale aanpak van de intensieve veehouderij in Noord-Brabant heeft de gemeente Bladel géén zogenaamde urgentiegebieden vastgesteld. Wel is geconstateerd dat op een aantal locaties overlast (geur/fijnstof) wordt ondervonden van een aantal veehouderijen en is besloten hier verbeterplannen voor op te stellen. De gemeente heeft ons gevraagd, als onafhankelijke partij, hier namens hen mee aan de slag te gaan. Het idee is dat de gemeente een voortrekkersrol neemt om de dialoog tussen agrarische ondernemers en burgers in het buitengebied op gang te brengen. Gezamenlijk wordt gekeken naar het probleem, maar vooral ook naar de oplossingen. Het beoogde resultaat is per locatie een verbeterplan met concrete maatregelen om de overlast te beperken.

Bekijk het project