Gemeente Bladel

Vertrouwenspersoon veehouders

Aanleiding

De gemeente Bladel is vooruitstrevend en actief in de transitie van het landelijk gebied. In 2018 is een pakket aan maatregelen vastgesteld. Een van de maatregelen is het benoemen van een vertrouwenspersoon voor agrarische ondernemers. Sinds 2018 ga ik het gesprek aan met boeren als vertrouwenspersoon.

Belang

Voor veel ondernemers de zoektocht naar nieuwe invulling van hun bedrijf economisch en emotioneel lastig. Het is prettig als ze iemand hebben om hun verhaal kwijt te kunnen en die hen concreet helpt.
De veehouderijen in het buitengebied van Bladel zijn kenmerkend voor de Kempen en hebben het huidige landschap gevormd. De veehouderij is ook op economisch gebied belangrijk voor de regio. Op dit moment is een transitie gaande binnen de sector waardoor veel veehouderijen stoppen. Voor veel veehouderijen is de toekomst nog onzeker. De verwachting is dat vanaf 2018 nog 30% van de veehouderijen stoppen.

Centrale vraag

Wat hebben veehouders in de gemeente Bladel nodig om hun bedrijfsvoering of nieuwe businessmodellen mogelijk te maken?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Als mijn rol heb ik geen ander belang dan de mensen te helpen. Maar daar is vertrouwen voor nodig. Dat bouw ik op door mijn afspraken na te komen, snel te reageren en met te verdiepen in wat mensen belangrijk vinden.