Gemeente Drimmelen

Bijdragen aan de woningbouwversnelling in Made

Aanleiding

In de gemeente Drimmelen is de vraag naar woningen, net als in de rest van Nederland, groot. In het coalitieprogramma uit 2022 stelt de gemeente het doel om ieder jaar gemiddeld 200 woningen te bouwen, voor de komende 4 jaar. Al die nieuw te bouwen woningen worden verspreid over de vijf dorpskernen van de gemeente, namelijk Made, Drimmelen, Terheijden, Lage Zwaluwe en Wagenberg.

BEECKK levert een bijdragen aan de woningbouwversnelling in de gemeente Drimmelen, met de projectleiding van twee woningbouwprojecten in de kern Made. Een van de projecten betreft een gebiedsontwikkeling van een school en woningen. We staan onder andere aan de lat om de planologische procedure en de voorbereiding op de aanbestedingsprocedure te trekken. Het andere woningbouwproject starten we helemaal op en onderzoeken we de kansen en risico’s van het project. Ook maken we een opzet voor de ontwikkelstrategie. Op deze manier creëren we een stevige basis voor het vervolg en kunnen we verder werken aan het stedenbouwkundigplan, de planologische procedure en de onderhandelingen met externe grondeigenaren. Dit alles doen we in samenwerking met de collega’s bij de gemeente Drimmelen.

Belang

Met de projectleiding van twee woningbouwprojecten dragen we bij aan het realiseren van woningen, wat de woningbouwversnelling in de gemeente Drimmelen bevordert. 

Centrale vraag

Hoe zorgen we ervoor dat de woningbouwprojecten in de gemeente Drimmelen voorspoedig en gedegen worden gerealiseerd?

 Hoe maakte mijn/onze aanpak verschil?

BEECKK werkt in een duo aan de woningbouwprojecten in Drimmelen en zorgt hiermee voor een sterk team dat goed bereikbaar is. In de projecten richten we ons op voortgang en zorgen we door goed plannen en vooruit kijken dat risico’s in een vroeg stadium worden aangepakt en opgelost. We vinden het belangrijk dat de projecten niet alleen aan de overlegtafel in het gemeentehuis worden besproken, maar ook dat omwonende worden meegenomen in de plannen. Door in een vroeg stadium en regelmatig de omgeving te informeren over de plannen en bewonersavonden te organiseren, zorgen we voor een goede relatie met de omgeving. Op deze manier hebben we als gemeente de kans om input vanuit inwoners daadwerkelijk mee te nemen in de projecten en laten we zien dat we als gemeente participatie belangrijk vinden en serieus nemen. Zo bouwen we niet alleen woningen waar toekomstige bewoners en de gemeente blij mee zijn, maar waar ook de omgeving tevreden mee is. Zo maken we echt impact om de leefomgeving!