Gemeente Gemert-Bakel

Projectleiding woningbouw, gemeente Gemert-Bakel

Aanleiding

In de gemeente Gemert–Bakel is de behoefte aan woningbouw groot. In 2021 was de doelstelling dat er 220 woningen zijn opgeleverd en in 2022 moeten dat er 250 zijn. Deze woningen moeten verspreid over de verschillende kernen (Gemert, Bakel, Milheeze, De Rips, Handel, Elsendorp en De Mortel) gebouwd worden. De gemeente heeft BEECKK gevraagd te ondersteunen in deze opgave en verschillende ruimtelijke projecten te leiden.

Belang

Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Gemert-Bakel.

Centrale vraag

Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwprojecten in Gemert-Bakel voorspoedig worden gerealiseerd?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Sinds eind 2019 ondersteunen wij vanuit BEECKK de gemeente in de woningbouwopgave. Zowel vanuit het gemeentebestuur als vanuit de bevolking is er druk om de projecten zo snel mogelijk te realiseren. De ontwikkelingen zijn in verschillende fases van ontwikkeling en sommige projecten lopen al lang. Het is belangrijk te kijken naar de fasering en onderlinge samenhang. We kijken positief-kritisch naar het gemeentelijk beleid en durven knopen door te hakken wanneer hier om wordt gevraagd. Door het overzicht te bewaren, actief te communiceren en gericht te kijken naar de verschillende plannen helpen we de projecten vooruit.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is tevreden over onze inbreng in de ruimtelijke projecten en onlangs is de samenwerking weer voor een jaar verlengd. Naast de projectleiding helpen we de gemeente ook door projectondersteuning te bieden. Samen leiden we meer dan tien ruimtelijke projecten en dragen we onze steentjes bij aan de versnellingsopgave voor de woningbouw die de gemeente Gemert-Bakel kent.