Gemeente Utrecht

FIETSEN NAAR PAPENDORP

Aanleiding

In de gemeente Utrecht vinden veel ontwikkelingen plaats. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe, groene en autovrije wijk Beurskwartier en aan de voorbereiding van de Mobiliteitshub XL in Papendorp. Om het concept Parkeren op Afstand voor de wijk en omgeving te doen slagen is het noodzakelijk een directe en comfortabele fietsverbinding te realiseren tussen het Beurskwartier en de Mobiliteitshub. Daarom wordt in het project Fietsen naar Papendorp de aanleg voorbereid van een nieuwe en snelle verbinding tussen de westelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal en het 24 Oktoberplein, via een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die aan de bestaande Meernbrug wordt gehangen.

Belang

Het systeem van Parkeren op Afstand moet leiden tot een kwaliteitsslag in de openbare ruimte en tot meer mogelijkheden voor woningbouw doordat lage parkeernormen kunnen worden gehanteerd. Voor het slagen van dit systeem is het essentieel dat de toekomstige bewoners van het Beurskwartier een goed alternatief wordt geboden voor het gebruik van de (privé-)auto. Bijkomend voordeel is dat een snelle en prettige fietsroute ontstaat tussen nieuwe woongebieden in het centrum, Kanaleneiland, Papendorp en verder Leidsche Rijn in. Daarbij wordt gekeken hoe de fietsroute verbonden kan worden aan het Rondje Stadseiland: een nieuw park langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Als dit park klaar is kunnen inwoners van de gemeente Utrecht een rondje wandelen of fietsen van wel 12 kilometer lang. Daarnaast is het park goed voor de biodiversiteit van de stad.

Centrale vraag

Hoe kunnen we in overleg met omgeving en stakeholders een directe en comfortabele fietsverbinding realiseren tussen de westelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal en het 24 Oktoberplein?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

BEECKK heeft ruimte ervaring met elke fase in het realiseren van fietsroutes. Deze ervaring nemen we mee in dit project. Zo besteden we bij de start nadrukkelijk tijd en aandacht aan het creëren van een gezamenlijk beeld van de opgave(n). Zowel bij het ambtelijk vaststellen van de scope, fasering en risico’s, als bij het bestuurlijk creëren van draagvlak met ondersteunende hulpmiddelen als een duidelijke financiële onderbouwing. Daarnaast werken we bij BEECKK volgens de methode Projectmatig Creëren en hanteren we onze eigen aanpak voor zorgvuldige besluitvorming die bestaat uit een drietal fasen:
1.       Goed voorbereiden;
2.       Goed faseren;
3.       Goed besluiten.