Gemeente Gouda

Herbestemming monumentale kerk

Aanleiding

De Gouwekerk is een monumentale voormalige katholieke kerk in de binnenstad van Gouda aan de Hoge Gouwe. In 2018 is het erfpacht van de kerk gekocht door een particuliere investeerder. In overleg met de gemeente en de omgeving wil hij dit karakteristieke pand omvormen tot hotel.

Belang

De Gouwekerk is een beeldbepalend gebouw in de binnenstad van Gouda. Net als de gemeente zijn er veel mensen en organisaties die dit pand voor de toekomst willen behouden. Het nieuwe gebruik moet daarbij een bijdrage leveren aan het centrum van Gouda. Met een particuliere openbare functie zorgt het ook voor meer levendigheid voor buurtbewoners en bezoekers.

Centrale vraag

Op welke manier kan de Gouwekerk worden omgevormd tot hotel op een manier die recht doet aan het monument en tegelijkertijd het centrum van Gouda versterkt?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Als gemeente hebben we een faciliterende rol bij dit project. We hebben echter wel goed zicht op de belangen en risico’s die bij dit project horen. We beginnen door dit in kaart te brengen. Hierna communiceren we duidelijk richting de ontwikkelende partij over de verwachtingen, de planning en het te doorlopen proces. Door in een vroeg stadium een groot aantal belanghebbenden te betrekken laten we mensen aan de voorkant meedenken over de ontwikkeling.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever staat achter deze ontwikkeling en de voorgestelde aanpak. Hierbij kijkt hij ook kritisch naar het toekomstige gebruik van de kerk en de wijze waarop de omgeving betrokken wordt.