Gemeente Uden

Projectleiding co-creatie bouw huurwoningen

Aanleiding

Vastgoedbelegger en ontwikkelaar Vastwas wil in 2020 35 huurwoningen realiseren in de driehoek tussen de Volkelseweg, President Kennedylaan en Loopkantstraat. Hiervoor is in 2018 een garagebedrijf gesloopt en worden eind 2019 de gronden bouwrijp gemaakt. Rondom het perceel zijn de afgelopen jaren diverse woningen gerealiseerd.

Belang

De locatie heeft een stevige kwaliteitsimpuls nodig. De keuze voor woningbouw is een logische gezien de omgeving, maar ook wenselijk wat betreft de uitbreiding van huurwoningen in het sociale en middeldure segment. Met de uitstraling van de woningen en inrichting van de openbare ruimte sluiten we aan op de directe omgeving.

Centrale vraag

Welke afspraken maak je met een initiatiefnemer om tot een goed plan te komen?

Hoe maakt mijn aanpak het verschil?

Er zijn goede gesprekken gevoerd over de uitgangspunten, programma en kwaliteit van het plan. Ook hebben we afspraken gemaakt over de wijze van communicatie met de omgeving, de zogenaamde omgevingsdialoog. Afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst en vervolgens anterieure overeenkomst. Daarnaast zorg ik ervoor dat de kwaliteit en het programma van de nieuwbouw aansluit op de behoefte van de gemeente.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever ziet dat de samenwerking en afstemming tussen de gemeente en ontwikkelaar goed verloopt. De publieke belangen zijn vaak niet dezelfde als de private belangen. Deze belangen zijn door gesprekken bij elkaar gebracht en goed verankerd in de gesloten overeenkomsten. Een duidelijke rol- en taakverdeling hebben gezorgd voor voortgang en resultaten. In 2020 wordt met trots de eerste bewoners verwelkomd.