Gemeente Gouda

Realisatie woningbouwproject met tijdelijke sociale huurwoningen

Aanleiding

In Gouda heeft het college besloten dat de grote woningbehoefte de komende jaren moet worden ingevuld. Daarvoor heeft zij in 2018 het programma versnelling woningbouw vastgesteld. Het grootste deel van deze woningen (1000) wordt gerealiseerd in de Spoorzone. Hier ligt ook de Winterdijk 14, een voormalige vakschool die in 2017 gesloopt is. Met woningcorporatie Mozaïek Wonen is in medio 2019 een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van 60 tijdelijke en verplaatsbare sociale huurwoningen voor spoedzoekers en jongeren.

Belang

Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in Gouda. Daarbij is er ook veel vraag naar sociale huurwoningen en woningen voor tijdelijke bewoning voor spoedzoekers. De locatie aan de Winterdijk is een geschikte locatie voor deze doelgroep. Daarnaast kan op korte termijn, voor een periode van 15 jaar,  via een ontheffing van het bestemmingsplan het woningbouwproject gerealiseerd worden.

Centrale vraag

Hoe realiseren we zo snel mogelijk 60 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Winterdijk 14?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Zowel vanuit het gemeentebestuur als het bestuur van de woningcorporatie is er druk om het project zo snel mogelijk te realiseren. In een periode van 8 maanden moeten de nieuwe bewoners er wonen. Dat is kort, maar haalbaar. Door eerst alle partijen te vragen zich te committeren aan de ontwikkeling en de planning werken we gezamenlijk naar een duidelijk doel toe. Alle partijen werken enthousiast samen om dit doel te halen.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is blij dat dit project voortvarend opgepakt wordt en dat er zicht is op realisatie op korte termijn.