Gemeente Gouda

IMPLEMENTATIE OMGEVINGSVISIE

Aanleiding

De Gemeente Gouda werkte in 2021 aan de afronding van de Goudse omgevingsvisie, de laatste stap voor de omgevingsvisie 1.0 was het besluit van de Raad. Gemeente Gouda heeft BEECKK gevraagd om een film te maken over wat het betekent als je een omgevingsvisie instemt, hoe de omgevingsvisie zich verhoudt tot andere instrumenten en wat het betekent voor het huidig beleid.  Terechte vragen, waarvan het belangrijk werd gevonden duidelijkheid te bieden aan de Raad van Gouda.

Belang

Er is behoefte aan duidelijkheid over het instrument omgevingsvisie en wat het betekent als de omgevingsvisie ingesteld wordt. Zodat een keuze voor het vervolg, door de Raad, weloverwogen en onderbouwd gemaakt kan worden.

Centrale vraag

Op welke manier informeren we de Raad over de omgevingsvisie?
Wat wordt precies vastgesteld met de omgevingsvisie? Hoe gebruik je een omgevingsvisie en wat betekent dit voor het huidige beleid van de gemeente Gouda?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We hebben ervoor gekozen om deze vragen te beantwoorden in een film waarin we uiteenzetten wat de omgevingsvisie is en hoe je zo’n visie gebruikt. Een film zorgt ervoor dat de informatie op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. Binnen BEECKK werken we voor verschillende opdrachtgevers aan de Omgevingswet /-visie, we buigen ons vaker over dit soort vragen. Deze film is daar een voorbeeld van. De Teaser kun je hier vinden.

Wil je de hele film zien? Mail dan naar els@beeckk.com.