Gemeente Beuningen

Realisatie woningbouw voormalige voetbalclub

Aanleiding

Inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was de verplaatsing van de voetbalvelden naar de rand van het dorp Beuningen. Op de oude plek in het dorp kwam een mooi gebied vrij dat zich prima leende voor woningbouw. Het was centraal gelegen nabij het centrum en goed ontsloten wat het ideaal maakte voor jongeren en ouderen.

Belang

De verhuizing van de voetbalvelden werd bekostigd met de opbrengst van de woningbouwlocatie. Daarbij zorgde de inbreidingslocatie voor nieuwe kansen voor starters en ouderen in combinatie met gezinnen. Een vitale wijk was de wens.

Centrale vraag

Hoe zorg je met diverse woningen, prijsklassen en een slim ingerichte buitenruimte voor een vitale wijk?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Er is vooraf goed gekeken naar de wensen van de verschillende doelgroepen. Wat is een vitale wijk en hoe zorg je voor diversiteit in de wijk? Hierbij maakte ik niet alleen gebruik van kennis van de gemeente maar ook input vanuit de buurt.  Zo is er een enquête gehouden over de behoefte naar een moestuin in de wijk en de speelvoorzieningen.In het ontwerp is verder rekening gehouden met voldoende ontmoetingsplekken,  Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma en de fasering. Door ruimte te bieden voor koop woningen (rij, tweekapper en vrijstaand) en sociale huurwoningen werd een dynamische wijk ontwikkeld.

Wat vond de opdrachtgever?

De Hutgraaf is nog altijd een voorbeeld hoe verschillende mensen samen kunnen leven op een manier die wenselijk wordt geacht in de veranderende maatschappij waarbij mensen gevraagd wordt om meer naar elkaar uit te zien. De gemeente Beuningen is blij dat het woningen heeft kunnen bouwen voor doelgroepen die doorgaans moeilijk op de woningmarkt terecht kunnen. Met name de proef met levensloopbestendige woningen was erg geslaagd en wordt elders in de gemeente ook toegepast.