Gemeente Beuningen

Grootschalige uitbreiding dorp Ewijk

Aanleiding

In de jaren 00 is door de gemeente Beuningen het Masterplan Ewijk opgesteld dat voorziet in de grootschalige uitbreiding van het dorp Ewijk. Het plan bestaat uit verschillende delen waaronder Keizershoeve en Hof van Campe. In 2016 en 17 zijn verdere stappen gezet in de realisatie van deze woningbouwprojecten.

Belang

Door de destijds nog actieve Stadsregio Arnhem-Nijmegen is de gemeente Beuningen aangewezen als groeigemeente. Het moet de groei in de regio Nijmegen mede mee opvangen. Woningbouw in Ewijk was noodzakelijk. Zo wordt voldaan aan een grote woningvraag. Voor nieuwe en huidige inwoners is het daarbij van belang dat de grootschalige nieuwbouw goed aansluit bij het huidige dorp.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor een divers en betaalbaar aanbod aan woningen binnen de gestelde tijd en budget?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Heldere afspraken met de ontwikkelaar en afstemming met de verschillende vakspecialisten en beheersafdeling binnen de gemeente zorgden voor een voorspoedige overdracht.
Hof van Campe telt 8 clusters. Per cluster worden afspraken gemaakt over de typologie en prijscategorieën van de woningen passend binnen het masterplan met de ontwikkelaar. Telkens is een cluster in voorbereiding, aanbouw of afronding. Door vooraf heldere afspraken te maken, een goede overlegstructuur op te zetten met ontwikkelaar, (civiele) aannemer en gemeente was tijdige sturing telkens goed mogelijk.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever waardeert dat dankzij een heldere aanpak het project voorspoedig verliep. Dit zorgde voor een continue bouwstroom en oplevering van woningen wat het bestuur erg beviel.