Gemeente Beuningen

Herinrichting Beuningse uiterwaarden

Aanleiding

Het hoogwater van 1993 en 1995 zorgde voor nieuwe inzichten over het dijkbeheer en uiterwaardinrichting. Nieuwe plannen werden gemaakt door Rijk en provincies die leiden tot betere doorstroming van de grote rivieren bij hoog water. Ook de gemeente Beuningen, gelegen aan de Waal, kreeg te maken vanaf met een grootschalige herinrichting van de uiterwaarden. Vanaf 2017 ben ik hier samen met de gemeente aan het werk om dit mogelijk te maken.

Belang

Met de herinrichting wordt een waterveilige, natuurvriendelijke en recreatieve omgeving voor Beuningenaren beoogd. Daarmee worden meerdere opgaven samen uitgevoerd.

Centrale vraag

Hoe zorg je ervoor dat waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie een plek krijgen bij het veiliger maken van de uiterwaarden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De herinrichting strekte zich uit over een groot gebied. Het kende vele eigenaren, gebruikers en belanghebbenden. Een goede uitleg over de noodzaak van de ingrepen en de plannen was noodzakelijk. Door open en eerlijk te communiceren was er al snel veel draagvlak bij bewoners en bestuur. Vanwege dit draagvlak kwam er ook geld vanuit de provincie voor de ingrepen. Een lobby ingezet door de gemeente zelf gaf daarvoor het laatste zetje omdat er meer projecten langs de Waal waren dan er geld beschikbaar was. Door te blijven communiceren met overheden en omgeving en elkaars belangen mee te nemen in de planvorming is een prachtig nieuw gebied ontstaan. Er is ruimte om te recreëren,  natuurontwikkeling krijgt na jaren van agrarisch gebruik een kans en is voldoende robuust bij nieuwe gevallen van hoogwater.

Wat vond de opdrachtgever?

De Beuningse uiterwaarden worden nog altijd aangemerkt als een van de mooiste gebieden van de gemeente. Oude wandelpaden zijn hersteld en een uitzichtoren zorgt voor prachtige vergezichten. Niet voor niets is de gemeente trots dit project en het uiteindelijke resultaat.