8 december 2019

Kennissessie stikstof

Bij BEECKK leren we graag meer over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarom maken we tijd voor kennissessies, waarbij we gezamenlijk de inhoud induiken. Eén van ons verdiept zich in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld vanuit een project of vanuit interesse en deelt zijn of haar inzichten met de rest. Heel waardevol, want het zijn altijd ontwikkelingen waarmee we allemaal, direct of indirect, te maken krijgen in onze projecten.

De afgelopen periode verdiepte ik me daarom in het stikstofdossier. Sinds de Raad van State eind mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer als toetsingskader mag worden gebruikt voor de vergunningverlening, zijn we veel bezig met de vraag welke gevolgen dit heeft voor onze projecten. In een kennissessie vertelde ik meer over wat er tot deze uitspraak heeft geleid. Ook bespraken we de aard en omvang van het probleem en maatregelen die nu worden voorgesteld om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Zo nam de Tweede Kamer recent een Spoedwet aan en presenteerde de provincie Noord-Brabant een eigen stikstofaanpak.

Uiteraard ging het ook over de praktische toepassing van deze maatregelen en over oplossingen voor onze projecten. We hebben het gehad over de AERIUS rekentool, waarmee je berekent hoeveel je project bijdraagt aan stikstofdepositie op natuurgebieden. En over welke maatregelen je kan nemen om deze bijdrage te verlagen, of andere alternatieven om het project alsnog te realiseren. Met deze kennis op zak kunnen we onze opdrachtgevers weer beter adviseren.

Welke kansen biedt de stikstofproblematiek?

Tijdens de kennissessie ontstond er nog een interessante koppeling tussen de stikstofaanpak en onze ervaring met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Op dit moment is het alleen nog mogelijk om binnen het project of op dezelfde locatie de stikstofuitstoot van een nieuwe ontwikkeling te compenseren. Dat wordt intern salderen genoemd. Wanneer extern salderen, het compenseren van de stikstofuitstoot op een andere locatie, mogelijk wordt, kan dit een impuls geven aan de leefbaarheid in het buitengebied. Tegelijkertijd zou dit een oplossing bieden aan agrariërs die erover nadenken te stoppen en voor (project)ontwikkelaars. Voor ons een mooie kans om deze twee partijen te verbinden. En om onze ervaring met zowel gebiedsontwikkeling als VAB’s daarbij in te zetten. Wordt vervolgd!