Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Ondersteuning projectmatig werken

Aanleiding

Na de crisis nam het aantal projecten snel toe en 2017 had de gemeente veel ruimtelijke projecten waardoor er behoefte was aan meer overzicht. Roëlle en ik zijn hier aan de slag gegaan om de projectmatige werkwijze toepasbaar te maken voor de organisatie.

Belang

Om goed te kunnen communiceren en te sturen is het van belang dat projectinformatie volledig en actueel is. Daarbij is er een uniforme werkwijze nodig binnen de gemeente. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van werken, meer structuur én efficiëntere voortgang van de projecten. Dit is goed voor de ontwikkelende partijen maar ook voor de inwoners die hiervan profiteren.

Centrale vraag

Hoe implementeren we een projectmatige werkwijze binnen de gemeente die zorgt voor een efficiëntere werkwijze en aansluit bij de wensen en behoefte van de gemeente?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

De opgave was om in korte tijd een inhaalslag te maken. In zes weken hebben we, in samenwerking met de projectleiders, voor alle projecten actuele projectinformatie opgeleverd waardoor de gemeente een goed overzicht kreeg. Hiervoor benaderden we zowel de projectleiders individueel als in groepsverband. Op deze wijze konden ze ook van elkaar leren en ontstond een uniforme werkwijze.