Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Herontwikkeling beeldbepalend centrumpand

Aanleiding

De voormalige Rabobank in het centrum van Pijnacker staat al een tijd leeg. Een ontwikkelaar heeft een overeenkomst met de Rabobank om het kantoorpand te herontwikkeling tot een mix van woningen, winkels en horeca. Hiervoor is in 2015 een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar ondertekend.

Belang

Het centrum van een stad of dorp heeft een belangrijke functie als bruisend hart van de samenleving. Een functionele plek voor mensen om te winkelen of de dagelijkse boodschap te doen, maar ook de plek voor sociale interactie. Voor het centrum van Pijnacker is dit niet anders. Het leegstaande pand van de voormalige Rabobank aan het Raadhuisplein heeft een negatief effect op het centrum. Naast de uitstraling van het gebouw dat in negatieve zin uit het straatbeeld springt, liggen er bij een herontwikkeling kansen het centrum een positieve impuls te geven.

Centrale vraag

Welke bebouwing komt er in de plaats van de oude Rabobank?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De direct omgeving begreep dat er wat moest worden gedaan aan de leegstaande Rabobank. Alleen over de vorm, met name de hoogte, is veel weerstand. In plaats van star vast te houden aan bestaande uitgangspunten en eerder genomen besluiten ben ik samen met de ontwikkelaar het gesprek aangegaan met de omwonenden. Waar zit de pijn? En wat kunnen we hier aan doen? Zij zijn immers diegene die elke dag tegen het nieuwe gebouw aankijken. Niet iedereen kan het naar wens worden gemaakt, maar de gesprekken en de aanpassingen hebben wel geleidt tot het vergrote van de acceptatie.

Wat vindt de opdrachtgever?

De vaststelling van het bestemmingsplan in 2018 was een belangrijke mijlpaal. Vooral doordat er verschillende keren in het proces een haast uitzichtloze situatie was ontstaan. Met name het blijven zoeken naar een oplossing met de juiste energie, ondanks tegenslagen en de vele tegenstrijdige belangen is erg gewaardeerd.