Gemeente Valkenswaard

Ontwikkeling hotel Maastrichterweg

Aanleiding

Een lokale ondernemer in de gemeente Valkenswaard had de ambitie een hotel te realiseren in het centrum van de gemeente Valkenswaard. Om dat mogelijk te maken moeten gronden worden aangekocht. Ook was er een bestemmingsplanwijziging nodig. Wij adviseerden over de grondaankoop en de haalbaarheid van de plannen.

Belang

De ontwikkeling van het hotel is de eerste gebiedsontwikkeling van onze opdrachtgever. Een goede risicoschatting en helderheid in de te nemen stappen ontbreekt. Wij helpen onze opdrachtgever hiermee. Het hotel moet zorgen voor meer toeristen en daarmee een impuls voor de lokale economie.

Centrale vraag

Is de ontwikkeling van het hotel Kosmopoliet realiseer- en haalbaar?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Door de ontwikkeling aan te vliegen als een samenwerking met de gemeente, is de gemeente zich ook betrokken gaan voelen met het project. Hierin hebben wij een belangrijke rol gespeeld en heeft de voortgang en resultaat positief beïnvloedt.

Wat vond de opdrachtgever?

De initiatiefnemer is onder de indruk van het snelle en soepele proces. De betrokken medewerker van de gemeente noemt het zelfs de snelste doorlopen bestemmingsplanprocedure ooit in de gemeente Valkenswaard. Gelet op de binnenstedelijke centrumlocatie is dit extra speciaal. In 2015 is het bestemmingsplan voor hotel Kosmopoliet door de gemeenteraad vastgesteld.