Gemeente Valkenswaard

Procesbegeleider Boulevard en Paardenzone Valkenswaard

AANLEIDING

In het gebied ‘Paardenzone en Boulevard’ wonen en werken mensen met veel verschillende belangen. Daar komen de doelen vanuit onder andere het programma Dommelland en het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak’ (GGA) Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux nog bij. Het gemeentebestuur van Valkenswaard wil meer verbindingen tussen verschillende belanghebbenden creëren via het oprichten van een belangengroep. Via die groep kan inbreng geleverd worden bij verschillende gebiedsprocessen. Het college van B&W besloot in juni 2023 hiervoor een proces op te starten onder begeleiding van een verbindend procesbegeleider.

BELANG

Voor dit gebied wil de gemeente ruimte bieden voor de uitbreiding van topsport paardenfuncties, vergroten van de recreatieve beleving, het creëren van een duidelijk herkenbare ruimtelijke eenheid en aanleggen van één of meerdere ecologische en recreatieve oost-west verbindingen. De gemeente kan de opgave niet alleen waarmaken en heeft hiervoor inwoners, ondernemers en bezoekers nodig. Door een belangengroep op te richten, via een zorgvuldig proces, hoopt de gemeente dat deze mensen en de gemeente elkaar beter leren kennen en begrijpen. Vanuit die verbinding kan het gesprek worden gevoerd over de toekomst van het gebied. De conclusies van die dialoog vormt de inbreng en basis voor de verschillende gebiedsprocessen.  De procesbegeleider helpt de gemeente bij het organiseren en sturen van het oprichten van de belangengroep.

CENTRALE VRAAG

‘Welke mensen kunnen de belanghebbenden van deelgebied ‘Boulevard en Paardenzone’ het beste vertegenwoordigen in een belangengroep en hoe zorgen we ervoor dat zij vanuit het gebied inbreng kunnen leveren op een prettige en effectieve manier?‘

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

Wij vullen de rol van procesbegeleider op onafhankelijke wijze in. We zorgen voor verbinding tussen de mensen in het gebied, gemeente en andere belanghebbenden. We zijn betrokken, benaderbaar en betrouwbaar en durven ook kritisch te zijn naar de partijen waar we mee werken.