Gemeente Valkenswaard

Ontwikkelvisie rijksmonument De Bunker

Aanleiding

Aan de rand van de gemeente Valkenswaard ligt het rijksmonument De Bunker. Het werd eind 1942 gebouwd om een afluisterdienst in onder te brengen voor tijdens de 2de wereldoorlog. De familie Jonk is beheerder van het pand en wilde een verruiming van de (planologische) mogelijkheden om de exploitatie van het rijksmonument De Bunker haalbaar te houden. In 2014 is hiervoor een ontwikkelvisie opgesteld.

Belang

De Bunker is naast een fijne plek voor allerlei bedrijvigheid vooral een stukje geschiedenis dat niet verloren mag gaan. Zonder een gezonde exploitatie ligt verval van het pand op de loer. Wij vinden, net zoals de familie Jonk, dat dit niet mag gebeuren.

Centrale vraag

Welke planologische procedures en onderzoeken zijn nodig om de exploitatiemogelijkheden van De Bunker te verruimen?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Voor de familie Jonk waren termen als ‘bestemmingsplan’ en ‘goede ruimtelijke ordening’ nieuw en onbekend. Zij wilden zorgeloos blijven ondernemen. Wij verzorgden de ontwikkeling van het begin tot het eind en namen de familie in duidelijke en begrijpelijke taal mee in het proces. Namens de familie Jonk zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Valkenswaard over de mogelijkheden van het gebouw. Het was nodig een goed verhaal te hebben over de invulling van het rijksmonument, iets wat recht doet aan het pand. Door niet alleen te kijken naar het belang van de opdrachtgever maar ook de belangen van de gemeente serieus mee te nemen vergroot je de kans van slagen.

Wat vond de opdrachtgever?

De familie Jonk vond onze open en betrokken houding fijn. Zonder dat de familie kennis heeft van de inhoud hebben ze vertrouwen in de wijze waarop we de ontwikkeling aanvliegen.