Gemeente Eindhoven

PARTICIPATIE HOUTSTOOK EN LUCHTKWALITEIT

Aanleiding

De gemeente Eindhoven heeft het Schone Lucht Akkoord mede ondertekend. Het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. Eén van de projecten die de gemeente hiervoor uitvoert gaat over houtstook. De gemeente wil graag via een pilot samen met haar inwoners zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Het idee is zo tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Belang

Steeds meer mensen stoken hout. Dat geeft luchtvervuiling en gezondheidsklachten voor buurtgenoten en de stoker zelf. Ook in Eindhoven is het aandeel van houtstook in de totale luchtvervuiling nog erg groot. Voor schonere lucht is het dus belangrijk om (de effecten van) houtrook te beperken.

Centrale vraag

Onze rol is het voorzitten en begeleiden van het gesprek met de inwoners en het adviseren van de gemeente hierin. Het eerste gesprek is gevoerd met de wijk Vonderkwartier en heeft veel ideeën opgeleverd. Het is de bedoeling dat dit gesprek binnenkort ook in andere wijken nog gevoerd gaat worden.

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij zetten de mens centraal en hebben ook bij dit project extra aandacht voor de wijkbewoners zelf. Het is belangrijk dat zij goed hun inbreng kunnen leveren. Aan de andere kant houden we de aanwezigen waar nodig ook een spiegel voor, zodat de bal niet automatisch bij de gemeente komt te liggen. Zo ontstaat een basis van vertrouwen. We zijn eerlijk naar de aanwezigen over wat voor invloed zij hebben en houden de gemeente hierin ook scherp.