Projectleiding woningbouwproject Luchen

aanleiding

Sinds 2006 werkt de gemeente Geldrop – Mierlo samen met ontwikkelende partijen aan de realisatie van de nieuwe woonwijk Luchen aan de zuidkant van Mierlo. In totaal moet deze wijk ruimte bieden aan 850 nieuwe woningen, een gezondheidscentrum, een bedrijventerrein, een park en een school. Op dit moment zijn de eerste twee woningbouwfases van het project gerealiseerd. Voor de gemeente verzorgen wij de projectleiding voor de vervolgfases van dit project.

belang

Voor Luchen moeten verschillende belangrijke besluiten worden genomen. De ontwikkeling van Luchen is gestart in een andere tijd, met als resultaat een hoogwaardige wijk met veel groen en fraaie stedenbouwkundige variatie. Nu moet vanwege onder andere de woningnood, gestegen bouwkosten en veranderende maatschappelijke wensen met een andere bril naar de vervolgfases worden gekeken. Daarnaast spelen in dit project ook andere belangrijke uitdagingen zoals een onderzoek naar een tweede wijkontsluitingsweg, de waterbergingsopgave, de grondstrategie en de samenhang met de ontwikkeling van het naastgelegen sportpark een rol bij de vervolgfases van Luchen.

centrale vraag

Wat zijn de actuele uitgangspunten voor de vervolgfases van het project Luchen en op welke manier neemt de gemeente hierover de best mogelijke besluiten?

hoe maakt onze aanpak verschil?

We zijn realistisch, benoemen de tegenstellingen en maken de geesten rijp voor het nemen van besluiten. Daarom hebben we het College van B&W gevraagd principe uitspraken te doen die richting geven voor het vervolg. Tegelijkertijd dagen we alle betrokkenen uit om tot creatieve oplossingen te komen. Op basis hiervan hebben we prioriteiten bepaald in fasering, actualiseren we de plannen en voeren we de gesprekken met ontwikkelaars.