Gemeente Uden

Herontwikkeling Leeuweriksweg

Aanleiding

Het politiebureau en de brandweerkazerne aan de Leeuweriksweg in Uden zijn verouderd. Nieuwbouw is nodig. Ook besloot de gemeenteraad op 7 november 2019 de naastgelegen basissschool De Klimboom onder te brengen in een Integraal Kind Centrum. Er is daardoor ruimte om het gebied opnieuw in te vullen.

Belang

Door deze ontwikkelingen ontstaat de unieke mogelijkheid om dit gebied, dat aansluit op het centrum en naast het busstation ligt, aan te pakken. Er is ruimte om hier nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De nieuwe centrumvisie voor Uden, die in 2020 klaar is, geeft richting aan deze herontwikkeling. Het is hierbij van belang dat de ontwikkelingen het centrum van Uden ondersteunen.

Centrale vraag

Wat is de juiste invulling van de vrijkomende locatie en hoe realiseren we dat?

Hoe maakt mijn aanpak het verschil

Door goede afstemming met de politie en een nieuw bestemmingsplan is de politie al verhuisd naar nieuwbouw aan de Hockeyweg (Uden nu nog veiliger). In 2020 zal naast het nieuwe politiebureau worden gestart met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne starten.

In 2020 organiseren we een ‘uitvraag’ waarin geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om met een eigen voorstel te komen voor de vrijkomende locatie. Met deze aanpak sluit Uden aan op de behoefte in de markt en wordt ruimte gelaten voor verrassende ideeën en vormen van samenwerking.

Ik adviseer de gemeente over de te nemen stappen, het plangebied en de marktuitvraag om uiteindelijk te komen tot contractvorming met een (markt)partij. Hierbij doe ik alles in de juiste volgorde en werk stap voor stap.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is blij met de zichtbare vooruitgang. Er is duidelijkheid over de toekomst van politie, de brandweer en De Klimboom. Uden werkt nu volop aan de centrumvisie waardoor begin 2020 het fundament voor een nieuwe invulling gemaakt is.