Gemeente Meierijstad

Woningbouw uitbreidingslocatie van circa 300 woningen

Aanleiding

Het project De Bolst betreft een nieuwbouwwijk van circa 300 woningen tegen de kern van Erp aan. Door de crisis is de vraag naar (het soort) woningbouw in Erp veranderd. Daarnaast is er in 2010 een nieuw contract afgesloten met de ontwikkelende partijen. Hierin is afgesproken dat de gemeente een nieuw flexibel bestemmingsplan opstelt voor De Bolst.

Belang

Het project heeft een nieuwe start gemaakt door de nieuwe afspraken met de ontwikkelaar. Dan is de tijd om door te pakken en het project een nieuwe impuls te geven. Hierbij is het ook van belang dat de bewoners van Erp de uitbreidingslocatie omarmen en als een nieuw deel van Erp gaan zien. De dorpsraad van Erp is de schakel tussen de Erpenaren en de gemeente. Samen met de dorpsraad is bekeken hoe de omgeving betrokken wordt bij het nieuwe bestemmingsplan en de verdere ontwikkeling van De Bolst.

Centrale vraag

Hoe zorgen we ervoor dat De Bolst een succesvolle uitbreidingslocatie is van de kern Erp, die aansluit bij de behoefte van Erp en de Erpenaren?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

De samenwerking met de dorpsraad is van groot belang. Hierdoor kregen we een goed beeld van wat er in de omgeving speelt en hoe nieuwe plannen vallen. Samen met de ontwikkelende partijen was er een goede structurele samenwerking met de dorpsraad ontstaan. Hierdoor was de bestemmingsplanprocedure voor het flexibel bestemmingsplan soepel verlopen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever was tevreden met de voortgang van het project en de samenwerking met ontwikkelaars en de omgeving.