Gemeente Meierijstad

Snelfietsroute, gemeente Meierijstad

Aanleiding

Om de regio Uden – Veghel goed bereikbaar te houden, stimuleren samenwerkende overheden het gebruik van de fiets als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. Hierbij werken de gemeente Meierijstad, de gemeente Maashorst en de provincie Noord-Brabant samen aan een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen de centrumgebieden van Uden en Veghel en de natuurgebieden Het Groene Woud en de Maashorst. In 2018 maakten de samenwerkende overheden hierover gezamenlijke afspraken in een bestuursovereenkomst.

Bijzonderheid in dit project is het tracé van de snelfietsroute, dat grotendeels het historische ‘Duits Lijntje’ volgt, de voormalige spoorverbinding tussen Boxtel en Wesel. Hier reed vroeger (vanaf 1878) de trein van Londen naar Berlijn. In de hoogtijdagen (rond 1913) reisden bijna 900.000 passagiers per jaar over dit spoortraject.

Belang

De ontwikkeling van deze snelfietsroute zorgt ervoor dat regio goed bereikbaar is en blijft. Het stimuleren van de fiets past in het beleid van een duurzame, leefbare en gezonde regio en kan de filedruk op de A50 verminderen.

Centrale vraag

Hoe ziet het haalbare en betaalbare ontwerp van de snelfietsroute Uden-Veghel eruit, passend binnen de gestelde kaders van de bestuursovereenkomst?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Het project loopt al enkele jaren op het moment dat wij betrokken worden. Na een grondige en kritische analyse op voorliggende producten, ontwerpen, onderzoeken en kostenramingen hebben we een integraal advies voor doorstart van het project opgesteld. Vanwege COVID-19 en aanvullende ecologische onderzoeken heeft het project de nodige vertraging opgelopen. Sinds medio 2021 sturen we samen met onze projectpartners op een haalbare en betaalbare snelfietsroute tussen Uden en Veghel. Eind 2021 is het eerste kunstwerk in deze route, een fietsbrug over de Aa, gerealiseerd.