Gemeente Meierijstad

Een nieuwe blokhut voor scouting Rooi

AANLEIDING

Scouting Rooi is sinds de negentiger jaren gehuisvest in het scoutinggebouw (de ‘blokhut’) aan het Achterpad 3 in Sint-Oedenrode. Het pand stamt uit de jaren ’80 en is inmiddels sterk verouderd. Uit bouwkundig onderzoek komen bouwkundige gebreken en veiligheidsproblemen naar voren, zoals verzakkingen, scheurvorming en problemen met de fundering. Het gebouw en het perceel zijn eigendom van de gemeente Meierijstad. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de huisvesting. Om de vereniging toekomstbestendige en duurzame huisvesting te bieden, is actie vereist. Er is gekozen is voor nieuwbouw in plaats van grootschalige renovatie; om dat in goede banen te leiden, helpt BEECKK graag mee!

BELANG

Met de nieuwbouw van het scoutinggebouw draagt de gemeente bij aan de visie en doelstellingen van Scouting Rooi, zoals het bieden van een vrijetijdsbesteding en opvang binnen de Rooise gemeenschap aan de doelgroep ‘jeugd en jongeren’. Maar ook aan die van de gemeente zelf zoals het faciliteren van veilige en comfortabele (gezondheid) huisvesting.

CENTRALE VRAAG

Op welke manier kunnen we tot een gedragen plan komen waarin de wensen van de gemeente én de scouting tot uiting komen, en dat tegelijkertijd uitvoerbaar is voor architect en aannemer?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

Wij zijn de verbindende schakel tussen de belangen van de gemeente Meierijstad en die van de scouting. Wij gaan open het gesprek aan en bieden een luisterend oor voor de eisen en wensen. Met een scherpe en positief-kritische blik zorgen wij uiteindelijk met alle partijen voor een doortastende en efficiënte aanpak en betaalbare nieuwbouw. We gaan voor een nieuwe, duurzame en veilige plek voor de scouting in Sint-Oedenrode!