Gemeente Nissewaard

Aanbesteding Wmo-vervoer gemeente Nissewaard

Aanleiding

Regelmatig moet het WMO-vervoer (het vervoer wat gemeenten verplicht zijn aan het bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) opnieuw aanbesteed worden. Eind 2015 loopt het huidige contract met de aanbieder voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) af. Ik begeleid de gemeente bij de nieuwe aanbesteding.

Belang

De mensen die gebruik maken van WMO vervoer is een kwetsbare groep, vaak ouderen. Het is van belang dat deze voorziening van hoge kwaliteit is. Tegelijkertijd is de concurrentie op de personenvervoersmarkt groot en wordt vaak voor lage bedragen ingeschreven waardoor de kwaliteit juist onder druk staat. Een zorgvuldige aanbesteding op prijs én kwaliteit is daarbij van belang.

Centrale vraag

Hoe komen we in een kort tijdsbestek tot een zorgvuldige aanbesteding voor een dienst voor een kwetsbare doelgroep?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Wij willen iets betekenen voor de gebruiker. Wij vinden het belangrijk dat we vooraf een duidelijke taakomschrijving hebben maar nog belangrijker om daar van af te wijken als daarom gevraagd wordt. Een goed voorbeeld is dat bij de implementatie bleek dat er voor mensen in een scootmobiel een rolstoel aan boord moest. Dat was niet het geval. Binnen een dag hebben we de rolstoelen geregeld door een formele aanbesteding te omzeilen en snel een oplossing te bieden voor de passagiers.