Gemeente Maasdriel

Aanpak openbare laadpalen

Aanleiding

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (de NAL, een bijlage bij het Klimaatakkoord) zijn landelijke afspraken gemaakt om mobiliteit te verduurzamen. Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos en voor een belangrijk deel zullen dat elektrische auto’s zijn. Gemeenten hebben de taak gekregen om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpalen zijn. De gemeente Maasdriel organiseerde de plaatsing van laadpalen via een concessie, maar deze loopt in 2022 af. Een nieuwe aanpak voor openbare laadpalen was daarom nodig.

Belang

De gemeente Maasdriel stimuleert de groei in elektrisch rijden door te zorgen voor voldoende betaalbare openbare laadpalen. Dat is belangrijk, want elektrisch rijden is schoon en stil en draagt daarom bij aan doelstellingen uit het landelijke Klimaatakkoord, uit het Gelderse Energieakkoord en uit het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Maasdriel. Maar niet iedereen is blij met een laadpaal in de wijk, omdat de parkeerdruk in met name de oudere wijken van Maasdriel hoog is. Maasdriel heeft daarom baat bij een integrale visie op openbare laadpalen met daarin een goede afweging tussen deze verschillende belangen.

Centrale vraag

Hoe ontwikkelt Maasdriel de komende jaren een dekkend en betaalbaar netwerk van openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Bij het nadenken over de aanpak hebben we vooral veel oog gehad voor wat er in Maasdriel speelt. De afgelopen jaren zijn er nog weinig laadpalen geplaatst en de gemeente bestaat uit 11 kleinere kernen. Omdat de woningen in de gemeente zo verspreid zijn, zijn laadpalen niet op elke locatie rendabel voor een exploitant. We besloten daarom aan te haken bij de nieuwe provinciale concessie, waarmee we kunnen garanderen dat ook op die onrendabele plekken laadpalen kunnen komen. In plaats van wachten op een aanvraag, gaat de gemeente daarnaast ook jaarlijks een aantal laadpalen vóór de vraag uit plaatsen. Zo vormt het ontbreken van laadpalen geen belemmering meer voor mensen om een elektrische auto aan te schaffen. Omdat we snel kunnen schakelen hebben we in korte tijd deelname aan de provinciale concessie geregeld en voorbereid. Intern hebben we de juiste mensen betrokken (bijv. buitendienst en wegbeheer) om zo ook de uitrol van de laadpalen snel te laten verlopen.

Omdat er in de gemeente al eerder onrust is ontstaan over een openbare laadpaal, hebben we goed nagedacht over hoe we inwoners bij de locatiekeuze kunnen betrekken. In het voorjaar van 2023 maakt de gemeente plankaarten, waarop alle criteria voor het plaatsen van laadpalen duidelijk zijn. Op deze plankaarten staan de locaties laadpalen wel of juist niet goed passen. Op die manier zit er veel minder tijd tussen het moment van aanvraag en plaatsing. We vragen inwoners ons te adviseren over deze locaties door op de interactieve, digitale plankaarten suggesties en alternatieven achter te laten.