Gemeente Veenendaal

Energieopwek Rondweg-Oost

Aanleiding

De provincie Utrecht gaat de N233 (Rondweg Oost) in Veenendaal verbreden. Dit wegproject kent een lange geschiedenis, waarin verschillende opties zijn onderzocht om de doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Het besluit om de weg te verbreden is in 2019 door de Provinciale Staten genomen. Naar verwachting vinden de werkzaamheden tussen 2024 en 2027 plaats.

De gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht hebben allebei de ambitie om de nieuwe Rondweg-Oost ook te gebruiken voor het opwekken van energie. Uit een eerste verkennend onderzoek blijkt dat er met asfaltcollectoren warmte uit de weg kan worden gewonnen. Daarmee kunnen mogelijk tot wel duizend Veenendaalse woningen in de toekomst verwarmd worden. Ook de toekomstige geluidsschermen bieden kansen om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. In het najaar van 2021 hebben de gemeente en de provincie een intentieovereenkomst ondertekend om het inpassen van energieopwek in het ontwerp van de weg verder gezamenlijk uit te werken.

Belang

Met het project willen zowel gemeente als provincie hun best doen om overheidseigendom in te zetten voor de energietransitie. De ruimte in Nederland is schaars en zowel mobiliteit als energieproductie leggen hier een claim op. Door deze functies te combineren, gaan we op een zorgvuldige manier met de ruimte om. Daarnaast vinden zowel de gemeente als de provincie het belangrijk om als overheden het goede voorbeeld te geven. Dat doen ze door in dit project te verkennen of ze net dat stapje extra kunnen zetten.

Tegelijkertijd is het integreren van deze energie installaties in de nieuwe Rondweg kostbaar. De warmte uit de weg kan gebruikt worden om woningen te verwarmen. Maar dat moet naast duurzaam en rendabel, ook betaalbaar zijn. De toekomstige inwoners zijn namelijk straks afhankelijk van deze warmte en kunnen niet eenvoudig overstappen naar een ander verwarmingssysteem of een andere energieleverancier. Het is daarom van belang om verantwoordelijk om te gaan met gemeenschapsgeld én de toekomstige warmtevoorziening van de afnemers.

Centrale vraag

Is het technisch en financieel haalbaar om de verbreding van de Rondweg-Oost te benutten om duurzame warmte en elektriciteit op te wekken met de weg en kunnen we een inpassing vinden die op maatschappelijk draagvlak kan rekenen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

De verbreding van de Rondweg is in eerste instantie een project dat vanuit de mobiliteitsafdelingen van de provincie en gemeente is gestart. De opwek van energie is een extra opgave die bovenop de andere doelstellingen in dit sowieso al vrij complexe project komt te liggen. Zorgen voor intern draagvlak is daarom belangrijk, zo zorgen we ervoor dat we alle kansen benutten. Dat doe ik door praktisch na te denken over hoe we beide thema’s (mobiliteit en energie) zo goed mogelijk in elkaar kunnen verweven in de uitvoering. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken met de toekomstige (potentiële) afnemers van de warmte. Ook daarbij is zoeken naar de win-win het uitgangspunt en daarvoor is een brede en open blik nodig.