Gemeente Vijfheerenlanden

Nieuwe functie watertoren

Aanleiding

De watertoren in Leerdam is door een ontwikkelaar gekocht om te herontwikkelen. Vanaf 2012 lopen er gesprekken met de gemeente en bewoners om tot een plan te komen waarbij de beeldbepalende toren in Leerdam behouden blijft. De nieuwe functie moet dan ook op een goede manier in de buurt worden ingepast.

Belang

De watertoren is een herkenningspunt voor de wijde omgeving en heeft een emotionele waarde voor bewoners van Leerdam. Tegelijkertijd staat de toren midden in een woonwijk waardoor een herbestemming maar ook zaken als veiligheid en bereikbaarheid van grote invloed voor de omwonenden zijn. Er is een klankbordgroep die veel invloed heeft gehad op de planontwikkeling en betrokken blijft bij de uitvoering.

Centrale vraag

Hoe komen we samen met de ontwikkelaar tot een herontwikkeling van de watertoren waarbij rekening is gehouden met de wensen van de omgeving en met de waarde van de toren als beeldbepalend gebouw voor Leerdam?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De herontwikkeling van de watertoren is vooral vormgegeven door de ontwikkelaar in overleg met de klankbordgroep van omwonenden. In onze faciliterende rol hebben we sterk ingezet op de relatie tussen omwonenden en de ontwikkelaar. Zowel wij als de ontwikkelaar heeft de omwonenden veel invloed gegeven op de plannen, dit heeft ertoe geleid dat dit plan qua participatie als voorbeeld gezien wordt.

Wat vond de opdrachtgever?

Het resultaat van de samenwerking tussen ontwikkelaar, gemeente en omwonenden mag er wezen. Er ligt een plan waar we met recht trots op mogen zijn, zowel op het plan als de wijze waarop het tot stand is gekomen. Nu nog zorgen dat de uitvoering ook op deze manier verloopt.