Gemeente Haarlem

Grondverkoop en gebiedsontwikkeling Zwemmerslaan

Aanleiding

Op de Zwemmerslaan 2-4 (Schalkwijk) is in het verleden een school gesloopt. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met een duurzame stedelijke ontwikkeling op deze locatie. Het braakliggende terrein is eigendom van de gemeente en wordt openbaar verkocht. Na vaststelling van de startnotitie in 2017 is het project stil komen te liggen omdat de prioriteit elders lag. In de tussentijd zijn de stedenbouwkundige voorwaarden voor deze ontwikkeling opgesteld. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) en de grondprijs moeten nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. De gemeente Haarlem wil op deze locatie een Toekomstwijk realiseren.

Belang

Het is nu van belang om met een goed uitgevoerde aanbestedingsprocedure de juiste partij te selecteren voor deze Toekomstwijk: groen, leefbaar, gezond en met een aantrekkende werking. De procedure dient te leiden tot een overeenkomst tussen de gemeente Haarlem en een ontwikkelende partij, waarin duidelijk vastligt wat, wanneer en met welke kwaliteit wordt opgeleverd en hoe de toekomstige bewoners actief betrokken worden bij de planontwikkeling.

Centrale vraag

Op welke wijze selecteert de gemeente Haarlem een geschikte marktpartij voor de realisatie van het project Zwemmerslaan in Schalkwijk?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij organiseren de complete aanbestedingsprocedure en adviseren de gemeente Haarlem over de te maken keuzes. Via een selectiefase kunnen geïnteresseerde marktpartijen met de juiste ervaring zich aanmelden voor dit project. Uiteindelijk selecteren we vijf partijen die in de tweede fase van de procedure een Plan van Aanpak uitwerken. We dagen hierin marktpartijen uit om met een goed plan te komen dat past binnen de gemeentelijke ambities én financieel haalbaar is.

Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten denken wij vanuit de eindgebruiker. In wat voor wijk willen we dat de toekomstige bewoners uiteindelijk komen wonen? Hierdoor staat de mens centraal en leveren we toegevoegde waarde aan de toekomst van Schalkwijk in Haarlem.

Wat vindt de opdrachtgever?

Wat vindt de opdrachtgever: De opdrachtgever is tot nu toe erg tevreden over de samenwerking. De gemeente waardeert onze inhoudelijke en juridische kennis en ervaring en onze strakke sturing op de projectplanning.

Begin 2024 verwachten we de aanbestedingsprocedure, na bestuurlijke vaststelling van de kaders, te publiceren voor geïnteresseerde marktpartijen.