Gemeente Uden

Bestemmingsplan Uden-Noord

Aanleiding

In 2012 is een masterplan opgesteld voor het gehele gebied Uden-Noord. Vervolgens is in 2016 een bestemmingsplan vastgesteld voor een foodcourt, daarvoor is er een hotel gebouwd (2012), een ziekhuis gekomen (2009) en een snelweg aangelegd (2000). Het gevolg hiervan is dat bewoners in het gebied hun omgeving hebben zien veranderen. Zij wilden weten wat hun positie in deze omgeving was en wat hun eigen mogelijkheden voor de toekomst zijn. Vanuit de gemeente zijn toezeggingen gedaan aan bewoners om duidelijkheid te scheppen over hun toekomst in het gebied, dat doen we door een nieuw bestemmingsplan op te stellen waarbij de bewoners in hoge mate betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan.

Belang

De gemeente erkent dat de bewoners invloed en mogelijkheden moeten hebben op de veranderingen in hun leefomgeving. Daarom is gekozen voor een nieuw bestemmingsplan dat aansluit op de wensen van de bewoners. Op deze manier kunnen de bewoners meepraten over hun leefomgeving en creëren we draagvlak voor de toekomstvisie voor het gebied.

Centrale vraag

Hoe komen we tot een nieuw bestemmingsplan dat gedragen is door de bewoners?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Door persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor de bewoners maakten we het verschil. We namen de tijd om naar de wensen en vragen van de bewoners te luisteren en ze mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever was zeer tevreden dat we tot een goed resultaat zijn gekomen op een op voorhand lastig dossier. Bij de vaststelling van de ontwikkelrichting die als basis diende voor het nieuwe bestemmingsplan liet de wethouder zich ontvallen: “wie had gedacht dat Uden-Noord nog eens een hamerstuk zou worden?” Dit illustreert de politieke gevoeligheid van het dossier maar ook de helderheid van het advies. Ook van raadsleden die het proces nauwlettend in de gaten hielden hebben we complimenten gehad over de persoonlijke benadering en aandacht voor de bewoners uit het plangebied.