Provincie Gelderland

Implementatie Omgevingswet

Aanleiding

Naar verwachting gaat op in 2021 de Omgevingswet in. Provincies (en Waterschappen) moeten al hun nieuwe wetsinstrumenten en werkprocessen hebben aangepast en vastgesteld vanaf de invoeringsdatum. Voor gemeenten geldt een overgangsperiode tot 2028, die gebruikt mag worden om alle noodzakelijke aanpassingen te maken. Sinds 2019 ben ik aanjager van de implementatie bij de provincie.

Belang

Door de Omgevingswet verschuiven een aantal bevoegdheden van de provincie naar de gemeenten. De provincie blijft (onder andere) bevoegd gezag voor de bescherming van de natuur en de kwaliteit van het grond- en zwemwater. De provincie verleent vergunningen voor complexe bedrijven met een hoog milieu risico en activiteiten met een provinciaal belang. De Omgevingswet heeft invloed op al deze activiteiten. Daarom wil de provincie Gelderland ervoor te zorgen dat toezichthouders, handhavers en vergunningverleners voldoende voorbereid zijn op de Omgevingswet. Zo versterken we de dienstverlening en kunnen ontwikkelende partijen verder met hun plannen. Uiteindelijk creëren we hiermee een gaaf Gelderland.

Centrale vraag

Wat is er nodig om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Met alle betrokkenen analyseren we de juridische gevolgen van de nieuwe wet en het verschuiven van de bevoegdheden. We bepalen welke activiteiten er nodig zijn en zorgen ervoor dat ze worden uitgevoerd. We ondersteunen bij het maken van nieuwe afspraken met uitvoeringspartners. Werkprocessen worden opnieuw ingericht zodat ze voldoen aan de eisen en termijnen die daarvoor staan. Mensen worden opgeleid om hun werk op een andere manier uit te voeren. Ik betrek hierbij niet alleen met de afdeling vergunningen van de provincie, maar ook de Omgevingsdiensten in Gelderland. Met mijn pragmatische aanpak, werk met werk maken, en opknippen van de grote opgave, bereid ik een soepele implementatie voor.