Gemeente Uden

Doorontwikkeling Park Maashorst

Aanleiding

In 2008 is om de bouw van het ziekenhuis Bernhoven mogelijk te maken het bestemmingsplan Uden-Noord I vastgesteld. Daarin opgenomen waren een aantal locaties voor woningbouwontwikkeling. De bewoners van de eerste “woonkamer” zijn eind 2019 uitgebouwd. Nu de economie aantrekt en de vraag naar bouwkavels groot is, ziet de gemeente de kans om ook de overige kamers te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Belang

De vraag naar woningen en bouwlocaties in Uden is hoog, gelet op de aantrekkende markt is nu het moment om daadwerkelijk kavels te gaan verkopen in Park Maashorst.

Centrale vraag

Hoe brengen we de resterende fases van woningbouw in Park Maashorst tot ontwikkeling?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

We maken het verschil met een projectmatige aanpak van begin tot eind. We betrekken iedereen door van begin af aan met een brede ambtelijke projectgroep te starten. Met probleemoplossend vermogen en een pragmatisch flexibele benadering brengen we collega’s van de gemeente samen. Daarnaast werken we aan concrete producten zoals een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, onderzoeken en bestemmingsplan.

Wat vindt de opdrachtgever?

Met helder advies, vertrouwen en goede afstemming met andere partijen zorgen we voor een efficiënte ontwikkeling van de resterende woningbouw. De manier waarop we de opdrachtgever en collega’s betrekken bij onze werkwijze bevalt goed.