omgevingsplan zonderwijk

AANLEIDING

De gemeente Veldhoven is al langere tijd voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024. Het kunnen werken, vullen en wijzigen van het omgevingsplan is een van de bijbehorende acties. Veldhoven werkt aan een gebiedsgerichte pilot om te oefenen met de omgevingsplan-systematiek. Om gedegen en met vaart te blijven werken aan het omgevingsplan is een projectleider gevraagd, die niet alleen de pilot coördineert, maar ook Veldhoven helpt voor te bereiden op de overgangsfase en een plan maakt om te komen tot een totaal omgevingsplan voor Veldhoven.

BELANG

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving en biedt overheden hiervoor nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan is veelomvattend en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Het tijdig oefenen met deze nieuwe instrumenten zorgt ervoor dat de gemeente Veldhoven zich gedegen voorbereidt op de komst van de Omgevingswet. Daarnaast kan Veldhoven dan zo snel mogelijk na de inwerkingtreding aan de slag met het  oppakken en behandelen van initiatieven naar het gedachtegoed van de Omgevingswet.

CENTRALE VRAAG

Hoe komt Veldhoven naar een volledig omgevingsplan voor 2030, waarin we de inzichten uit de pilot Zonderwijk benutten en de organisatie klaarstomen voor het werken met en wijzigen van het omgevingsplan?

HOE MAAKTE MIJN AANPAK HET VERSCHIL?

Het werken met de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten is nieuw en complex. Door duidelijke prioriteiten te stellen en stapsgewijs het omgevingsplan op te bouwen behouden we vaart en overzicht. We bouwen door op kennis en inzichten uit de stap ervoor, en we stemmen elke mijlpaal af met alle relevante betrokkenen, zo behouden we draagvlak. Daarnaast is verwachtingsmanagement belangrijk, we weten dat niet alles af is vanaf 1 januari 2024; door daarin samen realistisch te zijn houden we het werken aan de Omgevingswet leuk.