Gemeente Meierijstad

Woningbouw op voormalige sportterrein

Aanleiding

In de kern Schijndel is een van de plaatselijke voetbalclubs verhuisd. Het terrein wat door de verhuizing van de voetbalvelden vrij kwam, was in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft in 2010 besloten om dit terrein te ontwikkelen tot een nieuwbouwwijk.

Belang

Voor de gemeente is het belangrijk om te kunnen voldoen aan de woningbouwvraag. Met woningbouwprojecten zorgt de gemeente ervoor dat er genoeg woningen zijn in de kern Schijndel die aansluiten bij de woonbehoefte. De nieuwbouwwijk moet toekomstbestendig zijn, en een logische uitbreiding zijn van de kern Schijndel.

Centrale vraag

Hoe komen we tot een toekomstbestendige wijk die aansluit op de woonbehoeften?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Het project heeft zwaar weer gehad in de crisis die in 2010 begon. In deze tijd is er gezorgd voor voortgang in het project. Hier hebben we voor gezorgd door gedurfde keuzes voor te leggen aan het college en door in gesprek te blijven. Hierbij gingen we actief de samenwerking aan met de ontwikkelaar.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever was tevreden met de voortgang van het project, zeker in de crisistijd. Door de goede samenwerking met de ontwikkelaar heeft de gemeente hier ook goede contacten en ervaringen mee opgedaan.