16 augustus 2022

Start vierde tranche Woningbouwimpuls

Op vrijdag 19 augustus opent de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten hebben tot 18 september om een aanvraag in te dienen, waarmee ze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van het Rijk voor het sneller bouwen van betaalbare woningen. Nieuw in deze tranche is dat ook kleinere projecten of projecten die verspreid liggen over meerdere gemeenten in aanmerking komen voor de regeling.

De woningbouwimpuls biedt met een financiële bijdrage kansen om projecten te versnellen richting start van de bouw in drie jaar. Dat is heel belangrijk, want sneller betaalbare woningen bouwen is op dit moment hard nodig. Maar het is onze ervaring dat projectorganisaties die nog niet goed zijn ingericht, meer nog dan een financieel tekort, meer nog dan een financieel tekort, op dit moment woningbouwversnelling in de weg staan.

Een stevige projectorganisatie prioriteert in de projecten en maakt daarmee vooral een versnelling mogelijk in de beginfase van woningbouwprojecten. Met goed voorbereiden, goed faseren en daarmee goed besluiten zorg je echt voor het sneller bouwen van geschikte en gewenste woningen.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, stuur dan een berichtje of lees ons woningbouwversnelling magazine, BEECKK’s Blik op Bouwen.