Gemeente Westland

Uitbreiding kleine kern Heenweg

Aanleiding

Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Westland een motie aangenomen die oproept de mogelijkheden voor het toevoegen van woningbouw in kleine kernen te onderzoeken. Heenweg is een van die kernen. Uit het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd is gebleken dat een uitbreiding van Heenweg mogelijk is. Een ontwikkelaar heeft vervolgens hier grond gekocht. Het is echter nog niet duidelijk onder welke voorwaarden uitbreiding van Heenweg mogelijk is. Randvoorwaarden voor ontwikkelaars voor nieuwbouw zijn daarom noodzakelijk.

Belang

Heenweg is een kern van 600 woningen. Een mogelijke uitbreiding heeft dus veel invloed op de bestaande kern. Daarom is het van belang dat er randvoorwaarden komen die waarborgen dat de uitbreiding past bij de omvang en samenstelling van Heenweg. Het gebied waar de uitbreiding beoogd is geeft voldoende ruimte voor een uitgebreid en gevarieerd woningbouwprogramma. Echter moet dit ook qua schaal en ruimtelijke inpassing passen bij Heenweg.

Centrale vraag

Aan welke voorwaarden moet de uitbreiding van Heenweg voldoen om ervoor te zorgen dat de uitbreiding aansluit bij de schaal en behoefte van de huidige kern?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In de eerste fase heb ik een procesvolgorde bepaald. De gemeente moest eerst beleidsmatige uitgangspunten vaststellen alvorens we met de ontwikkelaar over plannen gaan praten. Dit proces is afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en gecommuniceerd met de ontwikkelaar. Zo was voor iedereen duidelijk waar ze aan toe zijn.

Wat vindt de opdrachtgever?

Er is tevredenheid over de zorgvuldigheid waarmee de uitbreiding van Heenweg is afgewogen en het gemeentelijk beleid is meegenomen. Het is zo voor de ontwikkelaar ook duidelijk wat de insteek van de gemeente is.  Wel is er enige zorg over de doorlooptijd van het project. Deze is echter geaccepteerd omdat een zorgvuldige afweging ook voor het college belangrijker is dan snelheid.