Gemeente Westland

Ontwikkeling woningbouwlocaties

Aanleiding

Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) is een samenwerking tussen de gemeente Westland en BPD Ontwikkeling BV. OBWZ is opgezet om diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk te ontwikkelen. In totaal gaat het om de realisatie van circa 2500 woningen. Door OBWZ worden deze projecten zelfstandig ontwikkeld, van bestemmingsplan tot en met de aanleg van de openbare ruimte. Hiervoor ben ik in 2017 aan de slag gegaan als locatiemanager.

Belang

OBWZ richt zich op het creëren van prettig leefbare en gewilde woonomgevingen. Daarbij staan woonwensen voor wat betreft sfeer, karakter en soort bebouwing centraal. Het is van belang dat er voldoende woningen voor de woningvraag worden ontwikkeld.

De vraag naar woningen in Westland is enorm groot, zeker vanuit de inwoners van Westland zelf. In veel gevallen wachten zij al jaren op een nieuwe woning. Door het realiseren van nieuwe woningen, krijgen bestaande en nieuwe inwoners van Westland een nieuwe woonplek.

Centrale vraag

Hoe kan Westland zorgen voor een goede inpassing van de nieuwe woningbouwlocaties in de bestaande kernen?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Als locatiemanager hield ik mij bezig met de ontwikkeling van een woningbouwlocatie en een bedrijventerrein. Hiervoor moest ik ervoor zorgen dat de nieuwe ontwikkeling qua plan goed klopte en dat we ook financieel uit zouden komen. Daarvoor stemde ik af met verschillende partijen. Met grondeigenaren over de inbreng van hun grond, met de gemeente over de kwaliteit van het plan, met de planeconoom over de haalbaarheid van de opzet, met omwonenden over hun belangen en wensen en met de civiele adviseurs over het voorbelasten van de grond. Hierbij schakelde ik snel, hadden we korte lijnen, onderhandelde ik, legde ik afspraken vast en kwam deze na. We voerden wijzigingen door in de plannen wanneer nodig.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever waardeerde het directe schakelen, de focus op de voortgang en de gezamenlijkheid waarmee ik alle projecten oppakte.