Gemeente Westland

Herontwikkeling voormalige Dalton Mavo

Aanleiding

In 2007 is de Dalton Mavo in Naaldwijk naar een nieuwe locatie verhuisd. Sindsdien staat het voormalig schoolgebouw in een woonwijk leeg. De gemeente Westland heeft randvoorwaarden voor een ontwikkeling op deze plek vastgesteld. In de crisisjaren hebben verschillende ontwikkelaars geprobeerd hier een woningbouwontwikkeling te realiseren. Tot eind 2017 lukte dit niet. Het pand raakte in verval en is een doorn in het oog voor omwonenden en gemeente.

Belang

De afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten in en rondom het pand geweest wat tot onrust in de buurt heeft geleid. De staat van het pand gaat achteruit en het aanwezige groen overwoekert de locatie. Een nieuwe ontwikkeling op deze locatie verhelpt een ‘onaangename’ plek in een mooie woonwijk. Door een divers programma van grondgebonden woningen en (sociale) huurappartementen draagt de nieuwbouw bij aan een brede vraag naar woningen binnen de gemeente.

Centrale vraag

Hoe en met welke partij komen we tot een ontwikkeling van de voormalige Dalton Mavo binnen de vastgestelde randvoorwaarden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Al vroeg in het traject meldde zich een enthousiaste partij die met de ontwikkeling aan de slag wilde gaan. Door geduldig en duidelijk te communiceren over de randvoorwaarden en het proces, maar ook begrip te tonen en een helpende hand te bieden waar nodig, is het gelukt om met deze partij tot overeenstemming te komen over de herontwikkeling. Afspraken hierover leggen we vast in een anterieure overeenkomst. Dit leidt uiteindelijk tot een nieuw bestemmingsplan en de realisatie van 38 woningen (waarvan 14 sociale huurwoningen).

Wat vindt de opdrachtgever?

De verantwoordelijk wethouder is blij dat er na meer dan 10 jaar onduidelijkheid eindelijk zicht is op sloop van het voormalig schoolgebouw is. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe ontwikkeling waar ook de omwonenden positief op hebben gereageerd.