Gemeente Best

Projectleiding Heuveleindseweg, gemeente Best

Aanleiding

De gemeente Best, de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de eigenaar en pachter van de pelsdierhouderij aan de Heuveleindseweg in Best zijn al enkele jaren in gesprek om een haalbare en gedragen herontwikkeling te realiseren. Begin 2021 was er urgentie om samen tot een oplossing te komen in verband met mogelijke verspreiding van het COVID19-virus bij nertsen waardoor het vervroegde verbod op pelsdierhouderijen in Nederland inging. De sanering van de nertsenhouderij maakt het mogelijk om op deze locatie woningen te ontwikkelen.

Belang

De sanering van de pelsdierhouderij zorgt voor een duurzame afronding van het stedelijk gebied in aanhaking op het buitengebied en beëindigt de nodige (geur)overlast van het bedrijf. De gemeente wil enerzijds Ruimte voor Ruimte-bouwkavels mogelijk maken ten behoeve van doorstroming op de lokale woningmarkt. Anderzijds beoogt de gemeente hier ook seniorenwoningen, bij voorkeur door een bouwcollectief uit de samenleving, welke ruimte biedt voor een woonconcept waarbij niet alleen de wijze van totstandkoming, maar ook de wijze van (samen)leven aansluit bij de maatschappelijke behoefte.

Centrale vraag

Op welke manier kan het project zo soepel mogelijk gerealiseerd worden?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We zijn zowel een aanspreekpunt voor de omgeving als een samenwerkingspartner voor de ontwikkelaar. Samen stellen we de juiste kaders op en zoeken we ook naar een partij die goed past binnen het woonconcept.