Gemeente Best

Locatieonderzoek flexwonen

Aanleiding

In de gemeente Best is behoefte aan extra woningen. Het gemeentebestuur wil graag flexwonen inzetten om op korte termijn en voor een tijdelijke periode te voorzien in deze behoefte. Tijdelijke woningen kunnen de druk van de markt halen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben voor een bepaalde tijd.

Belang

In de gemeente Best is veel vraag naar woonruimte op korte termijn. Vooral voor spoedzoekers is de urgentie hoog. Flexwonen is één van de oplossingen die de gemeente wil inzetten voor deze behoefte. Hiermee kunnen spoedzoekers op korte termijn gehuisvest worden en halen we druk van de woningmarkt. Het gemeentebestuur wil de omgeving goed betrekken bij het proces en tegelijkertijd ook zoveel mogelijk snelheid maken richting realisatie. Dat vraagt om een zorgvuldig proces.

Centrale vraag

Op welke locatie(s) en op welke wijze kunnen op korte termijn in de gemeente Best tijdelijke woningen worden gerealiseerd, met draagvlak van de omgeving?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We zijn eerlijk en kritisch in ons advies aan de gemeente. Flexwoningen zijn geen doel op zich maar een middel en zo kijken we ook naar deze vraag. Als er andere middelen zijn om hetzelfde doel te bereiken is dat wat we adviseren. Daarnaast is ons plan om omwonenden te vragen om hun inbreng al te leveren voordat het gemeentebestuur een besluit heeft genomen, zodat ze ook echt invloed uit kunnen oefenen en écht betrokken worden.